Cursus ‘Veiligheid en aansprakelijkheid in het bewegingsonderwijs’

Cursus ‘Veiligheid en aansprakelijkheid in het bewegingsonderwijs’

Bewegingsonderwijs en buitenspelen geeft een grotere kans op ongevallen dan een les rekenen. Toch moeten we niet doorslaan in extreme veiligheidsmaatregelen, we willen kinderen uitdagen en met aanvaardbare risico is niets mis. Maar wat zijn de juiste veiligheidsmaatregelen en wat is aanvaardbaar risico? Alkmaar Sport organiseert op dinsdag 5 juli van 19.00-22.00 uur in sportcomplex De Meent een cursus waarin op deze vraag antwoord wordt gegeven. Vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs en andere geïnteresseerden kunnen zich voor € 75,- aanmelden voor deze cursus via www.alkmaarsport.nl/inschrijven.

Tijdens de gymles is het risico op een ongeluk nou eenmaal groter dan tijdens veel andere schoolse lessen. Mocht er iets gebeuren, dan kan dat geïnterpreteerd worden als een ‘aanvaardbaar risico’. Maar waar ligt de grens? In deze training buigen we ons over bestaande juridische rechten en plichten en bespreken we vragen als: Is er een maximale groepsgrootte? Moeten er matten liggen bij het ringzwaaien? Is apenkooien verboden? Wie is er aansprakelijk bij een ongeval? Hoe is de wetgeving geregeld voor leerkrachten met een beperkte bevoegdheid? In hoeverre mag je afgekeurd materiaal gebruiken? Als ik een clinic laat verzorgen in mijn gymzaal bij wie ligt de aansprakelijkheid dan?

De training wordt verzorgd door Bastiaan Goedhart en is tot stand gekomen met behulp van Brechtje Paijmans, advocaat en gepromoveerd op de zorgplicht van scholen. De kosten bedragen € 75,- per deelnemer. Aanmelden kan via de website www.alkmaarsport.nl/inschrijven.