Projectaanvraag sport en maatschappij

Na succesvolle pilotprojecten in 2014/2015, met als bekroning de titel ‘Beste sportinitiatief van Nederland 2015’, start de gemeente Alkmaar een tweede ronde voor het indienen van projecten: Sport en Maatschappij.

Alkmaarse sportverenigingen en zorg-/ welzijnsorganisaties worden uitgedaagd om nieuwe samenwerking aan te gaan die een bijdrage leveren aan de samenleving. Zij kunnen hiervoor een projectaanvraag indienen bij de gemeente Alkmaar.

Aanvragen
Projectaanvragen kunnen uitsluitend digitaal tot vrijdag 15 januari 2016 worden ingediend via sportstad@alkmaar.nl t.a.v. Mevr. M. de Jong en worden nadien door een jury getoetst op inhoud. De uitkomsten van die jurering resulteren in een (gedeeltelijke) toekenning of in een afwijzing van de aanvraag.

Houdt bij het insturen van uw projectaanvraag rekening met de volgende randvoorwaarden.

De maatschappelijke rol van sportverenigingen uitbouwen. Enerzijds om te ontdekken hoe “Sport” ingezet kan worden als middel binnen de Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en welzijnswerk. Anderzijds om de breedtesport te ondersteunen in de ontwikkeling naar vitale verenigingen met een gezond ledenaantal en dito vrijwilligers.

Criteria

  1. Sport wordt ingezet als middel om een maatschappelijk doel te bereiken. Dit kan zijn het aanbieden van dagbesteding, dagactiviteit, het bieden van werkervaringsplaatsen, leertrajecten,re-integratie, participatie in brede zin of het verbeteren van de leefbaarheid.
  2. Er is aantoonbaar breed draagvlak binnen de sportvereniging. Zijn er voldoende vrijwilligers die het project ondersteunen?
  3. Projectaanvraag moet zijn goedgekeurd door het managementteam/bestuur van de partnerorganisatie en door het bestuur van de sportvereniging.
  4. Er vindt samenwerking plaats tussen een sportvereniging en maatschappelijke partner en/of samenwerking tussen een sportvereniging en wijkorganisatie.

Bij de afweging wordt voorkeur gegeven aan partijen die niet eerder een projectvoorstel op dit gebied hebben ingediend. Ook is het een extra pré wanneer het voorstel niet alleen van gemeentelijke subsidie wordt bekostigd maar ook vanuit fondsen of sponsoring wordt gefinancierd.